NECH MĚ,ABYCH BYLA PRÁZDNÁ A LEHKÁ A MOŽNÁ DNES V NOCI NAJDU KLID!